Spadek liczby ubezpieczonych obywateli z Ukrainy

fot. By Marek Silarski - mow, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2553453
Od 31 grudnia 2014 r., liczba ubezpieczonych w ZUS osób narodowości ukraińskiej systematycznie wzrastała. Jeszcze na koniec lutego br., dane dotyczące liczby ubezpieczonych obywateli z Ukrainy w naszym województwie wzrosły o 2 tys. w stosunku do danych z końca grudnia 2019 r. Jednak w końcu kwietnia 2020 r. można już było zauważyć wyraźny spadek w liczbie ubezpieczonych cudzoziemców.
Koronawirus
łódzkie
3420
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
W województwie łódzkim na koniec ubiegłego roku do ubezpieczeń w ZUS zgłoszonych było w sumie 35 tys. obywateli Ukrainy, w dwa miesiące później było ich już 37 tys., a po dwóch kolejnych miesiącach ich liczba spadła o 4,5 tys. 30 kwietnia br. w województwie łódzkim mieliśmy 32,5 tys.  ubezpieczonych osób z Ukrainy.

W całym kraju zaobserwowano podobną tendencję. Od grudnia ubiegłego roku do końca lutego br., liczba ubezpieczonych z Ukrainy wzrosła o 18,7 tys. a od 29 lutego do 30 kwietnia br. spadła o 44 tys. i od tego czasu do końca maja, spadła o kolejne 18 tys. osób.

Najwięcej ubezpieczonych przedstawicieli Ukrainy ciągle znajdziemy w województwie mazowieckim, ale konsekwentnie, także tu najwięcej ubyło tych osób w ciągu dwóch miesięcy, bo w sumie - ponad 8 tys. Kolejne województwa z największymi spadkami ubezpieczonych z Ukrainy, to województwo: dolnośląskie o 6,1 tys. osób mniej, śląskie – mniej o 4,4 tys., wielkopolskie – mniej o 4,1 tys.

Choć w tej grupie ubezpieczonych odnotowano tak duże spadki, to nadal właśnie obywatele Ukrainy, stanowią największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców. Na koniec kwietnia wynosiła ona ponad 451 tys. osób w całej Polsce. Jak wskazują najnowsze statystyki krajowe, na koniec maja br., liczba ta spadła do ok. 433,5 tys. osób.

Kolejna najliczniejsza grupa cudzoziemców w naszym województwie to przedstawiciele Białorusi. Jest ich znacznie mniej niż Ukraińców. Na koniec kwietnia było 1723 przedstawicieli Białorusi. Ich liczba od 29 lutego spadła o 146 osób.

W województwie łódzkim możemy też spotkać przedstawicieli innych nacji, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Mamy m.in. osoby z obywatelstwem gruzińskim – 1086, w porównaniu z końcem lutego o 6 osób mniej, hinduskim –  602 (o 11 osób mniej) , rosyjskim – 406 (o 25 osób mniej), mołdawskim – 361 (o 54 osoby mniej), armeńskim – 290 (o 2 osoby więcej), czy też włoskim – 225 (było 227), hiszpańskim – 104 (było 110), portugalskim – 55 (było 58), niemieckim – 88 tu bez zmian, francuskim – 95 (było 97) i chińskim – 79 a było 82. Nadal próżno szukać w łódzkim ubezpieczonych społecznie z Bostwany czy Gabonu, Barbadosu, Dominikany i Jamajki.

Obywatele Ukrainy ubezpieczeni w Polsce, według województw 
l.p. województwo Osoby ubezpieczone z Ukrainy
Stan na 31.12.2018
  Osoby ubezpieczone z Ukrainy
Stan na 31.12.2019
Osoby ubezpieczone z Ukrainy
Stan na 29.02.2020
Osoby ubezpieczone z Ukrainy
Stan na 30.04.2020
1 mazowieckie 92 586 102 504 101 910 93 811
2 wielkopolskie 46 285 55 583 58 398 54 318
3 dolnośląskie 43 180 49 662 51 017 44 849
4 śląskie 40 460 41 615 48 873 44 449
5 małopolskie 36 032 41 957 43 395 40 033
6 łódzkie 29 745 35 043 37 066 32 556
7 pomorskie 27 378 30 494 31 676 29 024
8 lubuskie 19 290 20 900 20 817 19 505
9 zachodnio-pomorskie  18 873 23 096 23 541 22 127
10 kujawsko-pomorskie 17 589 18 767 19 742 17 813
11 opolskie 15 781 15 755 15 738 13 376
12 lubelskie 11 693 11 851 12 088 11 543
13 podkarpackie 9 058 10 296 10 356 9 450
14 świętokrzyskie 5 717 6 466 6 619 6 044
15 warmińsko-mazurskie 5 490 7 749 8 830 7 586
16 podlaskie 3 715 4 714 5 113 4 724
17 razem 422 872 476 452 495 179 451 208 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
3420
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łowiczu