Łowicz - informacje


26.247
mieszkańców Łowicza
12.243
mężczyzn
14.004
kobiet

3.624
w wieku przedprodukcyjnym

15.395
w wieku produkcyjnym

7.228
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

108
zawarto małżeństw

199
urodzeń

385
zgonów

-186
przyrost naturalny
miasto Łowicz
dochody

166.592.592
wydatki

187.130.032
struktura wydatków Łowicza

23.416
0,013%
Rolnictwo i łowiectwo

1.430.292
0,764%
Handel

14.512.840
7,755%
Transport i łączność

12.469.148
6,663%
Administracja publiczna

86.685
0,046%
Turystyka

8.456.077
4,519%
Gospodarka mieszkaniowa

105.360
0,056%
Działalność usługowa

5.447
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

491.846
0,263%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.287.650
1,757%
Obsługa długu publicznego

50
0,000%
Różne rozliczenia

51.156.256
27,337%
Oświata i wychowanie

1.182.661
0,632%
Ochrona zdrowia

16.690.216
8,919%
Pomoc społeczna

8.790.025
4,697%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

393.661
0,210%
Edukacyjna opieka wychowawcza

37.997.488
20,305%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.760.224
1,475%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.860.499
3,666%
Kultura fizyczna i sport

20.430.194
10,918%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-03-01 14:21
REKLAMA
pogoda Łowicz
6.5°C
wschód słońca: 06:22
zachód słońca: 17:21
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łowiczu

kiedy
2024-03-15 19:00
miejsce
Poprawiny, Łowicz, ul. Zduńska 52
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-16 19:00
miejsce
Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-05 19:00
miejsce
Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-14 16:00
miejsce
Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,...
wstęp biletowany