Łowicz - informacje


27.896
mieszkańców Łowicza
13.140
mężczyzn
14.756
kobiet

3.995
w wieku przedprodukcyjnym

16.664
w wieku produkcyjnym

7.237
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

93
zawarto małżeństw

255
urodzeń

375
zgonów

-120
przyrost naturalny
miasto Łowicz
dochody

179.717.824
wydatki

186.172.960
struktura wydatków Łowicza

21.957
0,012%
Rolnictwo i łowiectwo

544.884
0,293%
Handel

18.067.900
9,705%
Transport i łączność

10.055.603
5,401%
Administracja publiczna

396.150
0,213%
Turystyka

8.168.825
4,388%
Gospodarka mieszkaniowa

73.570
0,040%
Działalność usługowa

218.422
0,117%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

448.397
0,241%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

659.022
0,354%
Obsługa długu publicznego

43.131.224
23,167%
Oświata i wychowanie

765.392
0,411%
Ochrona zdrowia

7.713.546
4,143%
Pomoc społeczna

304.838
0,164%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.792.457
0,963%
Edukacyjna opieka wychowawcza

48.405.540
26,000%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.292.071
1,231%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.977.423
2,674%
Kultura fizyczna i sport

38.135.736
20,484%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 16:24
REKLAMA
pogoda Łowicz
11.5°C
wschód słońca: 06:19
zachód słońca: 19:09
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łowiczu

kiedy
2023-04-27 19:00
miejsce
Poprawiny, Łowicz, ul. Zduńska 52
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-30 19:00
miejsce
Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-28 17:00
miejsce
Ośrodek Sportu i Rekreacji,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-16 16:00
miejsce
Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,...
wstęp biletowany